Naše reference su dobar pokazatelj
stručnosti

MOBILNA TELEFONIJA
Preko 4000 lokacija za operatore u Norveškoj i Holandiji (Telenor, Netcom, Direktoratet for nødkommunikasjon (dNk), Tele2, T Mobile Netherlands)
- projektovanje, građevinski radovi gde je bilo potrebe, instalacija, puštanje u rad i integracija

Preko 800 lokacija za operatore iz regiona (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Turska)
– projektovanje, građevinski radovi, instalacija, puštanje u rad i integracija

Preko 2100 lokacija za operatore iz Srbije (Telekom, Telenor, VIP Mobile)
– projektovanje, građevinski radovi, instalacija, puštanje u rad i integracija

SISTEMI PRENOSA
Preko 4000 MW relacija uključujući nekoliko backbone mreža za operatore u Srbiji, regionu, Norveškoj
- projektovanje, instalacija, puštanje u rad i integracija

FIKSNE BEŽIČNE KOMUNIKACIJE, FIKSNA ŠIROKOPOJASNA TELEFONIJA, MREŽE ZA DISTRIBUCIJU RADIO i TV SIGNALA
Preko 500 lokacija za klijente u Srbiji i svetu (Češka Republika, Poljska, Irska, Šri Lanka)
– projektovanje, građevinski radovi, instalacija, puštanje u rad i integracija

 

 Kompletna Referentna Lista KONSING GROUP DOO BEOGRAD

DOWNLOAD