Opis posla: Usluge u telekomunikacijama & Informacionim tehnologijama

Mobilna Telefonija

Mobilna Telefonija

konsalting, projektovanje mreže, radio planiranje, akvizicija i ugovaranje lokacija, projektovanje lokacija i prikupljanje dokumentacije za dozvole, građevinska priprema lokacija, instalacija i puštanje u rad opreme, održavanje, drive testovi i optimizacija mreže