Opis posla: Mreže za bežične komunikacije, sistemi prenosa, mreže za distribuciju radio i TV signala, radio navigacioni sistemi

Mreže za bežične komunikacije, sistemi prenosa, mreže za distribuciju radio i TV signala, radio navigacioni sistemi

konsalting, projektovanje mreže, radio planiranje, akvizicija i ugovaranje lokacija, projektovanje lokacija i prikupljanje dokumentacije za dozvole, građevinska priprema lokacija, instalacija i puštanje u rad opreme, održavanje, drive testovi i optimizacija mreže