Opis posla: Mreže za bežične komunikacije, sistemi prenosa, mreže za distribuciju radio i TV signala, radio navigacioni sistemi

Telekomunikacioni stubovi & maskirna rešenja

Cevasti stubovi, Rešetkasti stubovi, Maskirni stubovi, Reklamni stubovi, Montažni stubovi sa balastima, Mobilni stubovi, Kamuflažna rešenja


više na >>